Previous Up

Literatura

[1]
ASPERL, A.: 3D-competence – The future of geometry. In LEISCHNER, P. Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice, 11.–15. září 2006, Nové Město na Moravě. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČSGG JČMF, 2006. s. 11–20. ISBN 80-7040-902-9.
[2]
BEČVÁŘ, J.; ŠTOLL, I.: Archimedes. Praha : JČMF, Prometheus, 2005. 72 s. Edice velké postavy vědeckého nebe, svazek 11. ISBN 80-7196-273-2.
[3]
BYDŽOVSKÝ, B.; VOJTĚCH, J.: Sbírka úloh z matematiky. 3. vydání. Praha : JČMF, 1924. 336 s. Učebnice pro střední školy vydávané Jednotou československých matematiků a fysiků.
[4]
BOČEK, L.; KOČANDRLE, M.: Analytická geometrie : Matematika pro gymnázia. 2. upravené vyd. Praha : Prometheus, 1999. 220 s. ISBN 80-7196-163-9.
[5]
GERGELITSOVÁ, Š.; HOLAN, T.: Hříčky pro rozvoj prostorové orientace. In HAŠEK, R. Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 8.–10. listopadu 2007, České Budějovice. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 61-66. ISBN 978-80-7394-048-5.
[6]
GERGELITSOVÁ, Š.; HOLAN, T.: Development of Spatial Abilities by means of Didactic Computer Games. In BIZOŃ, M. et al. (ed.). The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : 2008, vol. 18, s. 32–38. ISSN 1644-9363.
[7]
GERGELITSOVÁ, Š.; HOLAN, T.: Development of spatial abilities using computers. In BILSEL, A.; GARIP, U. M. (ed.). Proceedings of the Frontiers in Science Education Research Conference : 22–24 March 2009, Famagusta, North Cyprus. Famagusta : Eastern Mediterranean University Press, 2009. s. 395–403. ISBN 978–975–8401–67–3.
[8]
GERGELITSOVÁ, Š.; HOLAN, T.: Orientace v Labyrintu z krychlí. In PŘÍVRATSKÁ, J.; MUŽÁKOVÁ, K.; LÁVIČKA, M. (ed.). Sborník 29. konference o geometrii a grafice, 7.–10. září 2009, Doubice. Liberec : TUL Liberec 2009, s. 121–128. ISBN 80-86195-61-9.
[9]
GERGELITSOVÁ, Š.; HOLAN, T.: Kudy vede cesta (k prostorové představivosti). In VELICHOVÁ, D. (ed.). Zborník sympózia o počítačovej geometrii SCG’2010 : Október 2010, Kočovce. Ročník 19. Bratislava : Vydavateľstvo STU v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. s. 45–50.
ISBN 978-80-227-3364-9.
[10]
HARANT, M.; LANTA, O.: Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ. Praha : SPN, 1965. 284 s. SPN 45-23-12.
[11]
HART, G. W.: George W. Hart - Index. [online] New York : 2000. [cit. 2010-11-15] last modif. 2010. Virtual Polyhedra : The Encyclopedia of Polyhedra.
URL: <http://www.georgehart.com/>.
Dostupné z WWW: <http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/vp.html>.
[12]
HOLUBÁŘ, J.: O methodách rovinných konstrukcí : Úloha Apolloniova a úlohy příbuzné. Praha : JČMF, Prometheus, 1949. 112 s. Edice Cesta k vědění, sv. 4.
[13]
HOLUBÁŘ, J.: Množiny bodů v prostoru. Upravil BOČEK, L. Praha : ÚV MO, 1963. 64 s. Edice Škola mladých matematiků, sv. 54.
[14]
HORÁK, S.: Mnohostěny. Praha : ÚV MO, Mladá fronta, 1970. 88 s. Edice Škola mladých matematiků, sv. 27.
[15]
HRADECKÝ, F.; KOMAN, M.; VYŠÍN, J.: Několik úloh z geometrie jednoduchých těles. Praha : MÚ ČSAV, Mladá fronta, 1961. 22 s. Edice Škola Mladých matematiků, sv. 1.
[16]
KADLEČEK, J.: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Praha : Prometheus, 1996. 328 s. ISBN 80-7196-017-9.
[17]
KOUNOVSKÝ, J.; VYČICHLO, F.: Deskriptivní geometrie pro samouky. 3. vyd. Praha : ČSAV, 1953. 548 s.
[18]
KRAINER, K. et al: Innovations in Mathematics, Science and Technology Teaching : Initial Outcome of a Nationwide Initiative for Upper Secondary Schools in Austria. In ICTMT5-Conference in Klagenfurt. Klagenfurt : 2001. 15 s. Dostupné také ve formátu PDF na WWW:
<http://imst.uni-klu.ac.at/Downloads/ConnectEdMaths.pdf>.
[19]
LOHMAN, D. F.: Spatial Ability and G. In First Spearman Seminar, University of Plymouth. Plymouth : 1993. Dostupné také ve formátu PDF z WWW:
<http://faculty.education.uiowa.edu/dlohman/pdf/Spatial_Ability_and_G.pdf>.
[20]
MOLNÁR, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 86 s. ISBN 80-244-0927-5.
[21]
PETÁKOVÁ, J.: Matematika : Sbírka úloh k maturitě a k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy. Praha : Prometheus, 2003. 304 s. ISBN 80-7196-099-3.
[22]
POMYKALOVÁ, E.: Stereometrie : Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus, 1995. 224 s. ISBN 80-7196-004-7.
[23]
POMYKALOVÁ, E.: Planimetrie : Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus, 2002. 208 s. ISBN 80-7196-174-4.
[24]
STACHEL, H.: Descriptive Geometry in today’s engineering curriculum. In Transactions of FAMENA 29/2. 2005, s. 35–44.
[25]
ŠAROUNOVÁ, A.: Geometrické hrátky. Ostrava : KPÚ Ostrava 1990. 52 s.
[26]
ŠAROUNOVÁ, A.: Podložky a sítě. Praha : 1998. 21 s.
[27]
ŠÍR, Z.: Approximate parametrisation of confidence sets. In DOKKEN, T.; JÜTTLER, B. (ed.) Computational Methods for Algebraic Spline Surfaces.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg : 2005. s. 1–10. ISBN 3-540-23274-5. DOI: 10.1007/3-540-27157-0_1. Dostupné z WWW:
<http://www.springerlink.com/content/h0m2k084j64774hn/>.
[28]
ŠTÍPEK, J.: Rozvoj prostorové představivosti v systému informační elementaristiky. In Sborník Didinfo 2004. 1. vyd., Banská Bystrica : FPV UMB, 2004, s. 65–70. ISBN 80-8055-908-2.
[29]
VASILJEV, N. B.; JEGOROV A. A.: Zadači vcecojuznych matematičeskich olimpiad. Moskva : 1988. 288 s. Edice Biblioteka matematičeskovo kružka, vypusk 18. IB 32657.
[30]
VEJSADA, F.; TALAFOUS, F.: Sbírka úloh z matematiky : pro gymnasia.
s. 478–512
. Praha : SPN, 1969. 688 s. SPN č. 95-10-43.
[31]
VRANKOVÁ, E.: Hyperbolický paraboloid jako MBDV v priestore a Cabri 3D. In POSPÍŠILOVÁ, L. et al. (ed.) Sborník 28. konferece o geometrii a grafice, 8.–11. září 2008, Lednice. Brno : 2008. s. 357–3