Previous Up Next
Chapter 9

Závěr

Stereometrie je pro mnoho studentů obtížná část středoškolské matematiky, ale může být krásná a přinést radost. Pokud student dostane dostatek přiměřených podnětů a vhodné nástroje, může v ní každý – na úrovni svých schopností – pro sebe něco nového objevit. V této práci jsme navrhli materiály a programy, které mohou učiteli při práci v hodinách pomoci a které podporují cvičení prostorové představivosti. Chtěli bychom, aby tato stránka žákovy osobnosti nezůstávala stranou a opomíjena. Závěr poslední kapitoly ukazuje, že naše snaha nemusí být zbytečná a že většině studentů může cvičení s vhodným programem pomoci.

Hlavní částí práce je soubor úloh, které lze řešit pomocí systémů dynamické geometrie včetně metodických poznámek a vytvořených modelů k těmto úlohám. Práce obsahuje více než 100 úloh a příkladů a je doprovázena více než 300 modely včetně modelů se šablonami pro tvorbu testů. Její součástí jsou i připravená zadání kvízů prostorové představivosti a vlastní prostředí pro jejich tvorbu, které nabízí i automatickou kontrolu správnosti řešení.

Učiteli práce s novými metodami zajisté zpočátku přinese zvýšené časové nároky, postupně by mu ale mohla čas šetřit. V každém případě se styl práce změní a výuka bude pro žáky atraktivnější. Nedomníváme se, že je v jediném, časově omezeném tématickém celku stereometrie možné použít všechny materiály předložené v této práci. Doufáme, že si z nich učitel vybere takové, které mu pomohou a které snad přinesou jemu i žákům potěšení ze zajímavé geometrie či z poutavé hry. Je třeba rovněž zdůraznit nutnost individuálního přístupu k žákům a fakt, že pro některé studenty může být nutnost obsluhovat počítačový program při řešení stereometrických úloh úkonem navíc, který jim přinese potíže. Takových žáků je – jak se při výuce ukázalo – menšina, které ovšem musíme věnovat zvýšenou pozornost a volit pro ni vhodnější nástroje.

Opakovaně jsme zdůraznili nezbytnost a nenahraditelnost manuální manipulace a práce s hmotnými modely. Využití počítače nechceme stavět do protikladu. Nemusí být v rozporu s využíváním a rozvojem vlastních schopností a nemusí vést k potlačování geometrického myšlení. Při vědomí toho, že není možné najít univerzální návod, jak každého žáka naučit čemukoliv, při vědomí toho, že každý učitel má vlastní metody a ověřené nástroje a po zkušenostech s využitím předkládaných modelů a postupů ve výuce na gymnáziu, nabízíme tyto materiály těm, kdo je shledají užitečnými.